Kasutustingimused

Tere tulemast saidile www.Notfallrucksack.net!

Palun lugege järgmist iga veebisaidi www.Notfallrucksack.net (edaspidi

) külastaja jaoks

viidatud kui "Veebisait") kehtivad kasutustingimused. Seda veebisaiti kasutades deklareerite

eeldas nende kasutustingimustega nõustumist. Saidi omanik jätab endale

Õigus muuta sellel veebisaidil olevat teavet igal ajal ilma ette teatamata, kuni

Kustuta või lisa.

1. Veebisaidi Notrucksack.net (edaspidi

) kasutamisel kehtivad järgmised tingimused

"sait"). Veebilehe kasutamiseks on oluline, et teie kasutaja järgiks järgmisi sätteid

nõustu.

2. Meie veebisaiti kasutades nõustute meie veebisaidi kasutustingimustega

Nõus. Nõustudes garanteerite meile, et te ei postita t

abil

rikkus teenusetingimusi.

3. Saidi Notrucksack.net teema on järgmine:

Välis- ja ellujäämisvarustus

§ 2

Kontaktandmed ja juriidiline teave

Kui teil on meie veebisaidi kohta küsimusi, võite meiega ühendust võtta, kasutades järgmisi kontaktandmeid:

Notfallrucksack.net

August-Bebel-Strasse47

16816 Neuruppin

E-post: info@notfallrucksack.net

Vastutab toimetusliku sisu eest vastavalt RStV § 55 lõikele 2: Notrucksack.net

§3

Veebisaidi saadavus

1. Notrucksack.net on saadaval 24 tundi ööpäevas. Siiski võib juhtuda, et see

käideldavuse katkestused süsteemi jaoks vajaliku hoolduse tõttu

tuleb. Kättesaadavuse katkestused võivad olla tingitud vääramatu jõu või muust,

st

Põhjused, mille eest Notrucksack.net ei vastuta, näiteks tahtlus või hooletus

esinemine.

2. Notrucksack.net juhib tähelepanu:

• et veebisaidi mis tahes vigadeta kättesaadavaks tegemine on tehniliselt võimatu

ja Notrucksack.net ei võta seetõttu selle eest vastutust,

• et vead võivad viia veebisaidi ajutise seisakuni,

• nende veebisaitide kättesaadavus väljaspool Notrucksack.net mõjusfääri

sõltub tingimustest ja teenustest, nagu .B. edastusvõimsused ja

Telefoniühendused üksikute osalejate vahel. Sellesse vahemikku jäävatel häiretel on

me ei vastuta.

§ 4

Arutelufoorumid

Kui Notrucksack.net pakub oma veebisaidil ajutiselt või alaliselt arutelufoorumeid,

Arutelufoorumitel osalejad peavad järgima tavalisi suhtlusreegleid, nagu

jälgige vastastikust austust. Külastajatel ei ole lubatud kasutada solvavat, võimalik, et halvustavat,

räpane, sündsusetu, laimav või nilbe materjal või materjal, mis rikub intellektuaalseid õigusi

Rikkuda, levitada või avaldada mis tahes kolmanda osapoole varalisi õigusi.

§5

Elektrooniline side

Kui kasutate teenust saidilt Notrucksack.net või e-kirju, tekstsõnumeid või muud

Kui saadate meile oma arvutist või mobiilseadmest teateid, siis suhtlete meiega

elektrooniline. Suhtleme teiega elektrooniliselt mitmel viisil. nt E-

kaudu

Mail, tekstisõnumid või isegi elektrooniliste sõnumite avaldamine või muu

Suhtlus meie veebisaidil või muude Notrucksack.net teenuste osana.For

lepingulistel eesmärkidel nõustute saama meilt elektroonilisi teateid ja et kõik

Nõusolekud, teated, väljaanded ja muu teabevahetus, mida teile pakume

teavitama elektrooniliselt niivõrd, kuivõrd kirjalikku vormi ei nõuta, välja arvatud kohustuslik kohaldatav seadusega

Eeskirjad nõuavad teistsugust suhtlusviisi

A

86

Autori- ja andmebaasiõigused

1. Kogu sisu, mis sisaldub või mida pakub mis tahes Notrucksack.net teenus

nagu tekst, graafika, logod, nupuikoonid, pildid, heliklipid, digitaalsed allalaadimised ja andmekogud, on

Notrucksack.net või kolmandate isikute omand, kes tarnivad või teevad veebisaidil Inhale'i kättesaadavaks

ja on kaitstud Saksa autoriõiguse ja andmebaasiseadusega.

2. Samuti teenuses Notrucksack.net või selle kaudu sisalduva sisu kogusumma

on Notrucksack.net eksklusiivne omand ja seda kaitseb saksa keel

Autoriõigused ja andmebaasiõigused on kaitstud.

3. Te ei tohi kasutada ühtegi

teenuse osa ilma meie selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta Ekstraktige ja/või taaskasutage

Notfallrucksack.net süstemaatiliselt. Eelkõige on lubatud kasutada ühte stantsi

väljendage kirjalikku nõusolekut saidilt www.Notfallrucksack.net, andmekaevet, roboteid ega

Kasutage a

oluliste paanide eraldamiseks sarnaseid andmete kogumise ja eraldamise programme Ekstraktige

teenus saidilt Notrucksack.net uuesti kasutamiseks (olenemata sellest, kas see on ühekordne või

§7

Patendid

Kõik saidil Notrucksack.net registreeritud patendid kehtivad ka kõikidele teenustele ja muudele toodetele

saidilt Notrucksack.net kohaldatav. Võib juhtuda, et vastavad patendid a või

all

mitu patenti.

§8

Intellektuaalomandi õiguste nõuded

Notfallrucksack.net austab kolmandate isikute intellektuaalomandi õigusi. Keda peate oma

Intellektuaalomandi õigusi on kasutatud viisil, mis annab põhjust karta rikkumist, järgige

Palun järgige meie protseduuri, et teavitada www.Notfallrucksack.net rikkumisest.

§9

§9

Vastutus

1. Püüame alati tagada, et Notrucksack.net teenused oleksid katkematud

on saadaval ja esildised on veatud. Kuid Interneti olemuse tõttu ei saa seda

garanteeritud. Teie juurdepääs Notrucksack.net teenustele võib samuti aeg-ajalt katkeda

või piirduda

remondi, hoolduse või uute rajatiste kasutuselevõtuga

lubage. Proovime iga ajutise katkestuse sagedust ja kestust või

Piirangupiirangud.

2. Notrucksack.net vastutab piiramatult, kui kahju põhjus on tahtlik või raske

Notrucksack.net või seadusliku esindaja ettevaatamatus kohustuste rikkumine või

Notrucksack.neti aseagent põhineb.

3. Lisaks vastutab Notrucksack.net oluliste kohustuste kergelt hooletu rikkumise eest

Kohustused on olulised, kui rikkumine seab ohtu lepingu eesmärgi saavutamise või

Täitmine võimaldab lepingu nõuetekohast täitmist ennekõike ja selle

Vastavus, mida regulaarselt usaldate. Sel juhul vastutab Notrucksack.net ainult

eest

nähtav, lepingule omane kahju. Notbackpack.net ei vastuta kergelt hooletuse eest

Muude kui eelmistes lausetes nimetatute kohustuste rikkumine.

4.Ülaltoodud vastutuse piirangud ei kehti elu-, keha- või tervisevigastuse korral,

defekti eest pärast toote kvaliteedigarantii võtmist ja pettuse korral

varjatud defektid Tootevastutuse seaduse kohane vastutus jääb muutumatuks.

§ 10

Lingid teistele veebisaitidele

1. Linkide puhul, mida Notrucksack.net ei halda ja mis on nende veebisaidil, sisestage

Meil ei ole mingit võimalust selle veebisaidi sisu kontrollida, kuna see on meist täiesti sõltumatu.

2. Sel põhjusel ei võta me vastutust nende veebisaitide ja

sisu eest

Tagajärjed nende kasutamisest külastajate poolt. Kõigi veebisaitide avamine, millele pääseb linkide

kaudu

tehakse teie enda riisikol. Kasutajate veebisaidilt lahkumise kohta eraldi teadet ei tehta. Meie

kuid palun teavitage meid viivitamatult ebaseaduslikust ja kahtlasest sisust lingitud veebisaidil

teha.

3. Teistel veebisaitidel võib olla link Notrucksack.net veebisaitidele.

Selline link nõuab meie eelnevat nõusolekut.

§ 11

Privaatsus

1. Võib juhtuda, et külastajate ja kasutajate andmed ja andmed (kuupäev, kellaaeg, nn

leht) serverile juurdepääsu kohta. Juhime tähelepanu sellele, et - ilma nõusolekuta -

isikuandmeid (nt nimi, aadress või e-posti aadress) ei salvestata.

2. Isikuandmete kogumisel kohustume hankima eelneva nõusoleku

veebisaidi kasutajast. Me kohustume mitte edastama andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui

külastaja või kasutaja annab selleks eelnevalt nõusoleku.

3. Juhime tähelepanu sellele, et andmete edastamisel Internetis (nt e-posti teel) on turvalünki

võib olla. Sellest tulenevalt ei saa kolmanda osapoole andmete vea- ja tõrgeteta kaitse olla täielikult

on garanteeritud. Sellega seoses on meie vastutus välistatud.

4. Kolmandatel osapooltel ei ole õigust äritegevuseks kontaktteavet jagada.

5. Kasutajal on õigus teabele. Teil on igal ajal õigus küsida meilt

kohta

Täieliku teabe saamiseks andmebaasi kohta tasuta.

6. Lisaks on

puhul õigus andmete parandamisele/kustutamisele/töötluse piiramisele

kasutaja.

7. Lisateavet leiate privaatsuspoliitikast eraldi.

.